end
Sprievodca
Baranie rohy
Baranie rohy
Baranie rohy (2526) patria medzi ľahko dosiahnuteľné tatranské vrcholy a sú preto turisticky často navštevované. Ide o mohutný, rozložitý štít so zráznymi stenami a vrcholovým plateau. Dva vrcholy Baraních rohov, ktoré v skutočnosti už neležia v HH oddeľuje Barania škára. S Vyšnou Baraňou strážnicou (uzlovým bodom HH) ich spája krátky hrebeň. Od Spišského štítu sú oddelené Baraním sedlom. 
Východisko: Téryho chata, Chata pri Zelenom plese
1. Od Téryho chaty
Čas: 2 h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Za Téryho chatou uhneme zo značeného chodníka a pomedzi plesá sa dostaneme pod hrebeň z Mačacej veže. Pokiaľ nie je sneh, môžeme postupovať dobre znateľným chodníkom, ktorý sa tiahne hore širokým sutinovým žľabom smerom k Baraniemu sedlu. Vo vrchných partiách je žľab rozdelený vypuklou skalou, ktorú možno obísť z oboch strán (lepšie však zo strany Mačacej veže). Zo sedla nesledujeme priamo hrebeň, ale postupujeme systémom roklín zo strany Malej Studenej doliny a zanedlho vytraverzujeme na vrcholové plateau. Ním ľahko na vrchol.
1. Baranie rohy, pohľad z Kotliny piatich spišských plies.
2. Pohľad na Veľkú Zmrzlú dolinu a Baranie rohy od Chaty pri Zelenom plese.
2. Od Chaty pri Zelenom plese
Čas: 3¾ h
Obtiažnosť: I+
Atraktivita: +++

Sledujeme dobre vychodený chodník, ktorý ide popri Zelenom plese zo strany Kežmarského štítu. Privedie nás až pod prah Veľkej Zmrzlej doliny, do ktorého sú hlboko vrezané vodopády (Medený a Závojový). Stúpame po pilieri, ktorý sa týči vpravo od nich a je zaistený reťazami. Chodník ďalej pokračuje popod steny Čierneho štítu a vo vyšších partiách Veľkej Zmrzlej doliny (po väšinu roka je tu sneh) uhýba doľava k žľabu, spadajúcemu z Baranieho sedla. Ďalej možno pokračovať priamo žľabom (celoročne vyplnený snehom) alebo po "ferate", ktorú nájdeme v skalách napravo pri vstupe do žľabu. Od Baranieho sedla je výstup identický s trasou 1.